Ces propositions ne sont pas exhaustives, restons en contact pour votre quartier !

 • Embellissement des rues : façades vertes, projections artistiques lumineuses sur les murs, fresques du parcours Bandes Dessinées, fontaines…
 • Valorisation du piétonnier pour qu’il apporte une vraie plus-value pour les commerçants et les habitants.
 • Sans oublier la préservation et la mise en valeur de TOUS nos quartiers historiques et commerçants.
 • Lutte contre le harcèlement de rue, notamment en améliorant l’espace public (éclairage…).
 • – de dépôts clandestins avec
  + de vidéosurveillance et
  + de sanctions administratives.
 • + de police de proximité, à pied ou à vélo.
 • Mobilité de bon sens : respect de la coordination et des délais des chantiers, utilisation des parkings vides, sécurisation des itinéraires cyclables.
 • Création d’espaces de coworking pour faciliter le travail des indépendants (ex : secteur numérique).
 • Sortir la drogue de nos rues : osons le débat!

***

Recht uit het hart … op weg naar het echte werk voor het centrum van Brussel

 • Opwaardering van de voetgangerszone opdat deze een echte meerwaarde betekent voor de handelaars en de inwoners.
  Zonder de bescherming van en het respect voor al onze historische en handelswijken te vergeten.
 • De strijd versterken tegen het lastigvallen van personen op straat in het bijzonder door een betere inrichting van de openbare ruimte (verlichting enz.)
 • Het sluikstorten bestrijden via het plaatsen van bewakingscamera’s en het uitbreiden van administratieve sancties
 • De aanwezigheid van politie op loop- of fietsafstand versterken
 • Een doordachte mobiliteit : het coördineren en het respecteren van de afwerkingstermijnen van wegenwerken, het gebruik van verlaten parkings, het veiliger maken van fietsroutes
 • Creatie van “coworking”ruimten om het werk van zelfstandigen te vergemakkelijken (vb. digitale sector)
 • Verfraaiing van de straten : groene gevels, kunstzinnige lichtprojecties op muren, muurschilderingen op de striproutes, fonteinen…
 • Het bannen van drugs uit het straatbeeld; het debat niet uit de weg gaan