Ces propositions ne sont pas exhaustives, restons en contact pour votre quartier !

 • Moins de dépôts clandestins avec
  + de vidéosurveillance et
  + de sanctions administratives.
 • Tolérance zéro contre les courses de voitures et mise en place
  de réducteurs de vitesse.
 • Equilibre entre logements publics et logements privés.
 • Préservation des espaces verts et valorisation du parc Meudon.
 • Soutien aux commerces de proximité.
 • Installation d’un « dépose minute » devant les nouvelles écoles pour
  + de sécurité et
  + de mobilité.
 • Embellissement de l’espace public avec de nouvelles fresques du parcours Bandes Dessinées.
 • Soutien aux initiatives citoyennes et aux activités intergénérationnelles (culturelles, éducatives, sportives) qui créent du lien.

***

Recht uit het hart … op weg naar het echte werk voor Neder-over-Heembeek

 • Het sluikstorten bestrijden via het plaatsen van bewakingscamera’s en het uitbreiden van administratieve sancties
 • Nultolerantie voor snelheidsduivels en plaatsing van snelheidsdrempels
 • Evenwicht tussen sociale en privéwoningen
 • Bescherming van de groene ruimten en herwaardering van het Meudonpark
 • Ondersteuning van de buurthandelszaken
 • Installatie van een “kiss & ride” voor de nieuwe scholen uit bezorgdheid voor veiligheid en mobiliteit
 • Verfraaiing van de openbare ruimte met nieuwe muurschilderingen op de Striproute
 • Ondersteuning van burgerinitiatieven en van activiteiten die een band scheppen tussen de verschillende generaties (activiteiten op cultureel en sportief vlak)