Ces propositions ne sont pas exhaustives, restons en contact pour votre quartier !

 • Moins de dépôts clandestins avec
  + de vidéosurveillance et
  + de sanctions administratives.
 • Tolérance zéro contre les rodéos de voitures et de motos.
 • Valorisation des espaces verts, création de « pocket parks » et de potagers collectifs.
 • Encadrement des événements et festivités, notamment autour de l’Atomium.
 • Soutien à la diversité, à la qualité et à l’attractivité des rues commerçantes.
 • Création d’un centre « LaekenGeek », qui permettra aux jeunes même sans formation d’apprendre les métiers du numérique pour devenir autoentrepreneurs.
 • Information et dialogue citoyen sur les grands enjeux du quartier
  comme Neo.
 • Embellissement des rues : façades vertes, fresques du parcours Bandes Dessinées,…
 • Sortir la drogue de nos rues : osons le débat !
 • Soutien aux activités culturelles pour les seniors notamment dans le quartier De Wand
 • Stationnement : + de rotation des voitures pour + de places 

***

Recht uit het hart…op weg naar het echte werk voor Laken

 • Het sluikstorten bestrijden via het plaatsen van bewakingscamera’s en het invoeren van administratieve sancties
 • Nultolerantie voor rodeo’s met wagens en motors
 • Herwaardering van de groene ruimten en aanleggen van “pocket parks” en collectieve moestuintjes
 • Omkadering van evenementen en festiviteiten rond het Atomium
 • Ondersteuning van de diversiteit, de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van de winkelstraten
 • Creatie van een “LakenGeek” centrum dat aan jongeren, zelfs zonder vorming, de kans geeft een digitaal beroep aan te leren en zelfondernemend te worden
 • Informatie verschaffen en in dialoog treden met de burgers aangaande belangrijke projecten voor de wijk zoals Neo
 • Verfraaiing van straten en lanen, groene gevels, muurschilderingen op de Striproute
 • Het bannen van drugs uit het straatbeeld; het debat niet uit de weg gaan
 • Ondersteuning van culturele activiteiten voor senioren, onder anderen in de wijk De Wand
 • Parkeren : meer « parkeerrotatie » van auto’s voor meer plaatsen