Nederlandse versie hieronder

Du coeur à l’ouvrage pour Bruxelles. Voici mes 4 grandes priorités :

DES QUARTIERS CHALEUREUX

 • Moins de dépôts clandestins avec plus de vidéosurveillance et plus de sanctions d’agents assermentés
 • Mobilité de bon sens : respect de la coordination des chantiers, utilisation des parkings vides pour désengorger les rues…
 • Aménagements adaptés aux personnes à mobilité réduite, accessibilité pour les poussettes
 • Sécurité pour tous, et nos enfants en particulier, grâce à plus de réducteurs de vitesse
 • La drogue hors de nos rues : osons le débat !

DES QUARTIERS OU IL FAIT BON VIVRE ENSEMBLE

 • Faire signer à tous les bénéficiaires de budgets communaux une charte des valeurs de la Ville de Bruxelles : égalité entre les femmes et les hommes, neutralité et ouverture du projet subsidié, respect des règles de vie en société
 • Mettre en place des logements intergénérationnels et veiller à l’harmonie entre logements privés et publics
 • Amplifier la lutte contre le harcèlement de rue (par des aménagements tels que l’éclairage public notamment)

DES COMMERCES VIVANTS

 • Priorité = diversité, qualité et attractivité des rues commerçantes
 • Installation de commerces de courte durée « pop-up stores » pour dynamiser les vitrines temporairement vides
 • Stationnement : plus de rotation des voitures pour plus de places
 • Création de ressourceries qui donnent une deuxième vie aux objets

DE L’AMBITION POUR TOUS

 • Programme d’immersion linguistique dans les écoles de la Ville
 • Espaces de « coworking » pour faciliter notamment l’entrepreneuriat numérique chez les jeunes
 • Activités éducatives, sportives et culturelles intergénérationnelles pour valoriser l’expérience et créer plus de liens

UNE GOUVERNANCE IRRÉPROCHABLE

 • Diffusion sur internet/réseaux sociaux des conseils communaux
 • Consultations populaires sur les grands enjeux de Bruxelles
 • Participation citoyenne moderne : donner son avis de chez soi grâce à une plateforme numérique

MES PRIORITES PAR QUARTIER :
HARENLAEKENNOHBXL CENTREQUARTIER EUROPEEN 
• LOUISE-ROOSEVELT

***

Om het hart van Brussel te laten slaan, mijn voorstellen : 

RUSTIGE WIJKEN

 • Bestrijding van intimidatie op straat door sensibilisering via toelichting van de wet tegen seksisme en verbetering van de openbare ruimte (verlichting);
 • De bestrijding van asociaal gedrag (onder andere sluikstorten)versterken door de eedaflegging van gemeenschapswachters;
 • Verkeersmaatregelen met gezond verstand: de coördinatie van werven eisen, openbare parkings (onder openbare huisvestingen) en private parkings (supermarkten) benuttigen om onze straten te ontlasten.

WIJKEN WAAR SAMEN LEVEN STAAT VOOR BETER LEVEN

 • Alle begunstigden van gemeentelijke begrotingen een charter laten ondertekenen aangaande de normen en waarden van de Stad Brussel: gelijkheid tussen vrouwen en mannen, neutraliteit en transparantie van gesubsidieerde projecten, respect voor de leefregels van de samenleving;
 • Intergenerationele huisvestingen en harmonie tussen particuliere en sociale woningen tot stand brengen;
 • Elke wijkcontract dient geschikt te zijn voor personen met een beperkte mobiliteit en kinderwagens.

GROENE WIJKEN

 • De creatie van kleine parken  « pocket parks » of collectieve moestuinen in onze dichtbevolkte stedelijke centra;
 • Eigenaren ondersteunen om gevels groener te maken;
 • Een boom of bloempotten voorzien voor gebouwen.

DYNAMISCHE BEDRIJVEN

 • De kwaliteit van winkelstraten verbeteren met gemeentelijke middelen zoals de Grondregie en verlening van vergunningen;
 • Kortdurende “pop-up stores” aanmoedigen in tijdelijk leegstaande winkelpanden om jonge ondernemers en nieuwe concepten te ondersteunen

EEN SUCCESVOLLE JEUGD

 • Tweetalig onderwijs ontwikkelen voor de basisscholen van de Stad Brussel;
 • Een centrum openen, genaamd “LakenGeek”, zodat zelfs jongeren zonder opleiding computervaardigheden ontwikkelen en ondernemers kunnen worden;
 • Co-werkruimten creëren om freelance werk en netwerken te faciliteren.

ONBERISPELIJK BESTUUR

 • Verspreiding van gemeenteraden op het internet en sociale netwerken;
 • Burgerconsultaties instellen over belangrijke gemeentelijke kwesties;
 • Een elektronisch platform ontwikkelen zodat elke Brusselaar informatie, advies en zijn mening kan geven van waar hij / zij zich bevindt;
 • De bekendmaking van alle mandaten op de site van de Stad garanderen.

MES PRIORITEITEN VOOR ELK WIJK :
HARENLAKENNOHCENTRUM VAN BRUSSEL • EUROPESE WIJK 
• LOUIZA-ROOSEVELT